Backup

Med Flashit backuplösning görs en automatisk säkerhetskopia varje dag till en server med hög säkerhet. Backup programmet som installeras på din dator har fullt stöd för att kunna ta backup på öppna filer och kan konfigureras på egenhand för att ställa in vilka mappar och filer som ska tas backup på enligt schema. När backupen är klar får du ett meddelande om detta. Du kan enkelt återställa alla förlorade eller av misstag raderade file och mappar via din backup program till din dator.

Flashit backup kan användas till alla stationera, bärbara datorer och serverar.
För mer information kontakta oss.