Systemlösningar

FlashIT erbjuder kundanpassade systemlösningar som skräddarsys efter kundens specifika behov. Vi kan ta helhetsansvar för utvecklingsprocessen från planering till driftsättning eller så utför vi delutveckling av en befintlig lösning. De flesta av våra uppdrag går ut på att erbjuda en lösning som automatiserar och underlättar oeffektiva arbetsprocesser. Vid utveckling är vår fokus på att minska administrativa arbetet för kunden, erbjuda enkelt verktyg att arbeta i och hög säkerhet. Exempel på åtgärder är:

Systemutvecklingsprocessen består av:

Möte
I möte med kunden diskuterar vi vad som ska förbättras, vilka arbetsprocess är oeffektiva och vad vill man uppnå när det systemet är klar implementerad. Vi diskuterar även service, underhållningskrav och budget som är avsett för projekten.

Förstudie/Analys / Kravspecifikation
Utifrån det som diskuteras på mötet gör vi förstudie och analys för att kunna ta fram en kravspecifikation och erbjuder en offertlösning som passar kundens vision av systemkrav och budgetkrav.

Systemering
Efter att vi är överens med kunden om offert och kravspecifikationen, påbörjas modelleringsarbetet som ska ligga till grund för programmeringen av systemet. Modelleringen sker med kundens insyn för ömsesidig överenskommelse.

Programmering och test
Databaser, användargränssnitt med mera utvecklas och det färdiga systemet säkerhets kontrolleras och testas i system, enheter och programvara.

Implementation och utbildning
Innan systemet tas i drift utbildas användarna i handhavandet av systemet och en kontaktperson upprättas.

Serverdrift, service och support
FlashIT erbjuder serverdrift av hela tjänsten som vi har utvecklat. Ett serviceavtal tecknas mellan oss för att vi ska kunna uppdatera er system vid behov så att den bemöter de aktuella säkerhetskraven och kunna vara kompatibel med framtidens enheter och programvara. Självklart ingår fri e-post och telefonsupport på alla levererade tjänster.

Kontakta oss för mer information.